Formată dintr-o echipă de specialiști recunoscuți în domeniu, echipă formată în 2006 sub sigla DANIEL CONSULT SERVICE, este o societate abilitată, dornică de a promova adevăratele valori.

   Societatea are ca obiect principal de activitate, consultanță și prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă ( protecția muncii) și situații de urgență - apărare împotriva incendiilor ( psi), activități consultanță pentru afaceri și management s.s.m., activități de coordonare și organizare s.s.m. a șantierelor temporare și mobile, activități de identificare și evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, exerciții de alarmare, evacuare și stingere în caz de incendiu sau orice altă stare de urgență, întocmirea de documente s.s.m. și s.u., vânzarea de fișe de instruire periodică, prescripții de semnalizare conform H.G. 971/2006 și STAS al apărării împotriva incendiilor, etc.

  Serviciile sunt prestate tuturor tipurilor de societăți, fundații, bănci cu peste 500 lucrători dar și societăților cu o medie de 1-20 lucrători.

   SC DANIEL CONSULT SERVICE SRL vă oferă o gamă variată de servicii adecvate cerințelor și activităților desfășurate de fiecare client. Gama completă și totodată complexă de servicii puse la dispoziția dumneavoastră vizează buna desfășurare a activităților companiei Dumneavoastră și integrarea la standardele Uniunii Europene.

   Vă oferim în plus:

   -Servicii de organizare a activității de securitate și sănătate în muncă și instruire a angajaților dumneavoastră în domeniul sănătății și securității în muncă și apărării împotriva incendiilor;

   -Servicii de organizare a activităților de apărare împotriva incendiilor, și de instruire a angajaților în domeniul situațiilor de urgență;

   -Modele de organizare a activităților specifice securității și sănătății în muncă, respectiv în domeniul situațiilor de urgență în cadrul firmei dumneavoastră;

   -Servicii în domeniul Managementului Resurselor Umane: Regulament Intern, completare fișe de post cu atribuții ssm și su;

   La cerere, oferim servicii de reprezentare și susținere a intereselor firmei dumneavoastră, în soluționarea cazurilor specifice în domeniile mai sus amintite, precum și prezentarea lor bilingvă (Ro-En).

DANIEL CONSULT SERVICE SRL - Locul 193
 in Top 10k Sector 5, clasa CAEN 7022