1. » Securitate și Sănătate în Muncă

A) consultanță legislativă și prestări servicii în domeniu ,cu dosar complet, oferim instruire generală la angajare(cu prezentări video ), tematici de instruire la locul de muncă, periodic , elaborăm instrucțiuni proprii ,efectuăm identificări de risc , decizii , consultanță de specialitate și întocmire cercetare accidente de muncă , recomandări medic de medicina muncii, consultanță în relația cu I.T.M. , actualizare permanentă a legislației , etc.

B) tarifele estimative pentru aceste servicii ( mai puțin evaluarea riscurilor și cercetarea accidentelor ) sunt după cum urmează:

I. pentru firmele cu maximum 2 lucrători - tariful minim va fi 120lei/lună

II. pentru firme de la 2 lucrători - 20 Lei/pers./ lună

III. pentru toate firmele în prima lună pentru papetărie și consumabile 65 Lei

IV. pentru toate firmele indiferent de numărul de angajați numai documentația parțială, solicitată pentru o singură lună de contract este de minim 1300 Lei

V. pentru firmele de construcții tarifele se suplimentează cu 15%.

La cerere putem efectua următoarele servicii în domeniul securității și sănătății în muncă în afara contractului cadru :

» evaluarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională cu un tarif de 350 Lei fără TVA pentru fiecare post evaluat

» întocmirea planului de prevenire și protecție efectuat în urma evaluărilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională , tariful intră în prețul evaluării;

» cercetarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă tarifele se vor negocia în funcție de accident (cauză, zile ITM, etc.)minim 900 lei fără TVA .

» coordonator de securitate pentru șantiere temporare sau mobile cu un tarif maxim de 1000 lei fără TVA pentru subantreprenori, 1500 lei fără TVA pentru antreprenorul general și 1300 lei fără TVA pentru beneficiar.

» întocmire plan de securitate pentru șantiere temporare sau mobile cu un tarif maxim de 450 € cu TVA.

2. » Situații de Urgență

A) pentru consultanță legislativă și prestări servicii în domeniu , cu dosar parțial conform competențelor , oferim instruire generală la angajare , tematici de instruire la locul de muncă , periodic , instrucțiuni specifice , decizii generale , planuri de evacuare , planuri de intervenție , planuri de aplicație, consultanță de specialitate pentru apărarea împotriva incendiilor, consultanță în relația cu I.S.U. , demonstrații practice , actualizare permanentă a legislației , etc.

B) tarifele estimative pentru aceste servicii (mai puțin planurile de intervenție și evacuare )vor fi după cum urmează:

I. pentru firmele cu maximum 2 lucrători - tariful minim va fi 120lei/lună

II. pentru firme de la 2 lucrători - 20 Lei/pers./ lună

III. pentru toate firmele în prima lună pentru papetărie 65 Lei

IV. pentru toate firmele indiferent de numărul de angajați numai documentația parțială, solicitată pentru o singură lună de contract este de 1300 Lei

La cerere putem efectua următoarele servicii în domeniul situațiilor de urgență , în afara contractului cadru :

» întocmirea planurilor de evacuare pentru spații și încăperi cu un tarif de 45 Lei fără TVA (cuprinzând planul și plastifierea );

» întocmirea planului de intervenție specific societății
cu un tarif de 1200 Lei fără TVA.

La aceste tarife se adaugă TVA , și mai pot apărea modificări plus , minus în funcție de condițiile de risc ale fiecărei societăți, de timpul alocat , intensitatea prestării sau de clauze contractuale convenite de părți.

>Pentru toate societățile care aleg varianta colaborării pe ambele domenii de activitate (securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor) tariful maxim peste 2 lucrători va fi de 30 lei/persoană/lună fără TVA.